VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA” (KAGG),
Įmonės kodas 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ
ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėda, 2022-01-18 d.  Nr.  01

 

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 

Pranešame, kad 2022 m. vasario 9 d.  vyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Sutinkamai su LR Vyriausybės skelbiamais susibūrimų ribojimais susirinkimas vyks per platformą „zoom“ nuotoliniu būdu. Susirinkimo pradžia 18.00 val. Svarbu: jungtis reikia savo vardu ir pavarde. Fiksuojant dalyvaujančius, turi būti aiškiai atpažįstama, koks asmuo dalyvavo susirinkime. Neturintys galimybės jungtis per platformą „zoom“, iki vasario 7 d. informuoja apie tai KAGG tarybą ir gali atvykti dalyvauti susirinkime tiesiogiai adresu Jūros g.7, Klaipėda. Tokiems KAGG nariams bus privaloma laikytis visų tuo metu galiosiančių LR Vyriausybės priimtų nutarimų dėl pandemijos valdymo ir dalyvavimo renginiuose uždarose patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2021 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2021 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Pirmininko 2022 – 2023 metams rinkimai.
 5. Naujos tarybos 2022 – 2023 metams rinkimai.
 6. Revizoriaus rinkimai.
 7. Kiti klausimai.

 

Prisijungimo prie „zoom“ platformos nuorodą KAGG tarybos narys Arnold Piklaps praneš ne vėliau kaip vasario 7 dieną. KAGG narius, manančius, kad jiems gali reikėti pagalbos jungiantis prie „zoom“ platformos, norint dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, prašome iki 2022 m. vasario 7 dienos apie tai pranešti elektroniniu laišku adresais rassa.miuller@gmail.com ir arnold.piklaps@gmx.de

Kad susirinkimas vyktų sklandžiau, prašau pagalvoti apie galimas pirmininko ir tarybos narių bei revizoriaus kandidatūras ir drąsiai siūlyti(s).

 

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO NARIŲ

ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2020-02-02  Nr.  02

DĖL VISUOTINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. vasario 10 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, pakartotinis visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
 6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
 7. Revizoriaus rinkimai.
 8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
 9. Kiti klausimai.

 

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

 

Rasa Miuller,

KAGG pirmininkė

VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams 2020-01-09 Nr. 01

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. sausio 30 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
 6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
 7. Revizoriaus rinkimai.
 8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
 9. Kiti klausimai.

Susirinkimo darbotvarkės 9 punktu „kiti klausimai“ savo pasiūlymus galite siųsti iki 2020 m. sausio 23 dienos.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

Nesant kvorumui, susirinkimas bus paleistas ir bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas, apie kurį nariai bus informuoti kitu laišku.

KAGG pirmininkė Rasa Miuller,

KAGG darbo planas 2019 metams

Veikla Organizatorius,atsakingas Pastabos
Dalyvavimas Adventure Miuller, V. Matutienė 2019 sausio 25 d.
Mokymai Palangos Gintaro muziejuje R. Makauskienė 2019 sausio 26 d., kovo 2 d.
Metinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas Taryba 2019 vasario 1 d., SDH
Susitikimas su „Sodros“ darbuotojais R. Miuller 2019 vasario 7 d. 16.30 val., SDH
Pranešimas apie Kuršių nerijos materialųjį paveldą (prof. dr. Sebastian Kinder, Tiūbingeno u-tas) R. Miuller 2019 vasario 13 d. 17.30 val.,SDH (vokiečių kalba, be vertimo)
Lankymasis „Švyturio“ alaus darykloje Tarptautinės gido dienos proga R. Miuller 2019 vasario 27 d.Planuojama 17.00 val., bus tikslinama, būtina registracija
Pranešimas apie ekonominę Baltijos valstybių situaciją, dr. Daiva Labanauskaitė R. Miuller 2019 m. kovo 6 d., 17.30 val. SDH (bus tikslinama)
Paskaita apie bauhauzą R. Miuller 2019 kovo 23 d. 9.00 val., SDH
Infodiena KNNP R. Miuller 2019 balandžio 12 d.
Lankymasis Lietuvos jūrų muziejuje, nepatvirtinta Loreta Rimkienė Ar aktualu? Kas konkrečiai?
Lankymasis įskaitinėse ekskursijose, bendradarbiaujant su Klaipėdos TIC Taryba Pagal poreikį.
Kelionė į Kaliningrado sritį Ingrida Pociutė Gegužės 3-5 d.
Tarptautinė turizmo diena, ekskursijos miestiečiams visuomeniniais pagrindais bendradarbiaujant su Klaipėdos TIC Taryba 2019 m. rugsėjo 27 d.
Žygis Aukštumalos pelke R. Miuller 2019 m. spalio mėn. Pagal gamtines sąlygas
KAGG eglutės puošimas eglučių kiemelio šventėje Daiva Statkuvienė 2019 m. gruodžio 6 d.
Advento/Kalėdų šventė Daiva Statkuvienė Gruodžio ???
Bendradarbiavimas su Simonaitytės biblioteka Taryba Nemokamos ekskursijos, nauji maršrutai, ekskursijos
Dalyvavimas LGS bei Turizmo departamento organizuojamuose renginiuose ir/ar mokymuose Taryba Pagal
Birutės Mockuvienės fotografijų parodos pristatymas įvairiose erdvėse, reklamuojant Gido profesiją ir KAGG veiklą Taryba Gido dienos proga – I. Simonaitytės bibliotekoje.

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINiO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINio METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2019 -02-02  Nr.  02

DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2019 m. vasario 07 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2018 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2018 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2018, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai:
  1.  KAGG veiklos plano 2019 metams pristatymas.
  2.  Aktyvesnio narių įtraukimo į organizacijos veiklą galimybių svarstymas.
  3.  Kreipimosi į VMI ir Sodrą dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos nuo 2019 metų svarstymas.
  4.  Dėl gidų – KAGG narių – duomenų skelbimo KAGG tinklalapyje.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINio METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2019 -01-12  Nr.  01

 

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2019 m. vasario 01 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2018 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2018 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2018, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai:
  1. KAGG veiklos plano 2019 metams pristatymas.
  2. Aktyvesnio narių įtraukimo į organizacijos veiklą galimybių svarstymas.
  3. Kreipimosi į VMI ir Sodrą dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos nuo 2019 metų svarstymas.
  4. Dėl gidų – KAGG narių – duomenų skelbimo KAGG tinklalapyje.

Susirinkimo darbotvarkės 5 punktu „kiti klausimai“ savo pasiūlymus galite siųsti iki š.m. sausio 28 dienos.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

 

Rasa Miuller,

KAGG pirmininkė

Tarptautinė Gido diena

Su malonumu noriu pranešti, kad šiemet vėl kviesime susiburti KAGG narius ir kartu švęsti Tarptautinę gido dieną.

Šventės laikas – vasario 24 d. 18 val.

Šventės vieta – S.Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda.

Šventėje tradiciškai bus skelbiami ir apdovanojami “Gidas 2016” nominacijų laureatai.

Labai kviečiame prisidėti, išsakyti savo nuomonę, siūlyti nominacijas ir kandidatus nominacijoms.

Tradiciškai kviestume siūlyti kandidatus į šias nominacijas:

 1. Metų debiutą – ne ilgiau kaip 3 m. dirbantį gidą.
 2. Gidą nestandartą –  vedantį temines, netradicines ekskursijas
 3. Laukiame ir jūsų nuomonių – ką siūlytumėte pagerbti už nuopelnus gido profesijai.

Gal būt turite savo pasiūlymų dėl pačių nominacijų ir kandidatų – siųskite juos.

Taip pat kviestume prisiminti praėjusius metus ir išskirti įvykius, kurie buvo svarbus mums, gidams, miesto, krašto turizmui – kas jūsų nuomone pernai buvo metų įvykiu, metų praradimu, o gal reikšmingu posūkiu.

Foto konkursas

Taip pat ragintume dalyvauti foto konkurse – pasirauskitei savo nuotraukų archyvuose ir siųskite  fotografijas kuriose užfiksuotos gidų darbo akimirkos ir/ar  jų turistai.

Kokurso nugalėtojų laukia prizai –  siurprizai.

Nuotraukų ir pasiūlymų lauksime iki vasario 17 d.

Fotografijas ir pasiūlymus siųskite adresu ilonakabosyte@gmail.com

KAGG tarybos vardu
Ilona Kabošytė

Klaipėdos apskrities gidų gildijos (KAGG) iniciatyva – šventinė eglutė I.Simonaitytės bibliotekos kiemelyje

Artėjant gražiausioms metų šventėms Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka surengė kasmetinę akciją – atidarė kalėdinių eglučių kiemą. Biblioteka ir KAGG yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, tad gidai, kaip partneriai, prisidėjo prie šios gražios akcijos ir papuošė tipišką gidų eglutę. Ant jos puikavosi įvairių šalių vėliavos ir šventiniai pasveikinimai tų šalių kalbomis – taip norėta pažymėti atvykusių turistų statistiką Klaipėdoje. Visą mėnesį 20 eglučių puošė bibliotekos kiemelį ir kvietė praeivius užsukti bei jomis pasigrožėti. Akciją vainikavo Trijų Karalių dieną surengtas padėkos vakaras eglučių kūrėjams bei partneriams.

 

Apie mus irgi rašo: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/egluciu-kurejams-padekos-790663

Mūsų eglute galima buvo pasigrožėti ir virtualioje bibliotekos Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/simonaitytesbiblioteka/photos/a.162057302955.117724.161483832955/10154302750637956/?type=3&theater

KIEK KLAIPĖDOJE MEMELIO?

Klaipėdos apskrities gidų gildija kviečia kartu pažymėti pirmąją vokiečių kalbos dieną Lietuvoje.

Ö KAIP VOKIŠKAI?

Profesionalūs gidai ves ekskursijas vokiečių, lietuvių ir rusų kalbomis Klaipėdos senamiestyje, akcentuodami vokišką miesto istoriją ir ieškodami išlikusių vokiškumo ženklų.

2016.10.20 d. 17.15–18.30 val. KIEK KLAIPĖDOJE MEMELIO?

Ekskursijos pradžia – Karlskronos aikštė.

Būtina registracija: nurodyti pageidaujamą kalbą (vokiečių, lietuvių, rusų) ir asmenų kiekį.

Kontaktinis asmuo: Rasa Miuller

El. paštas: rassa.miuller@gmail.com

logotipas_o-kaip-vokiskai_cmykkagg_logo1simono-dacho-namai

Pasaulinė turizmo diena

Minint Pasaulinę turizmo dieną Klaipėdos apskrities gidų gildija (KAGG) bendradarbiaudama su Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka skelbia savanorišką akciją, bei kvietimą registruotis į nemokamas ekskursijas po Klaipėdos senamiestį.

 • 16.00 val. nuo „Amberton“ viešbučio gidė Arina Jackutė lietuvių kalba, 1,5 val., senamiestis. (Deja, laisvų vietų jau nebėra)
 • 16.00 val. iš Atgimimo aikštės gidė Beata Urbonienė lenkų kalba, 1,5 val., senamiestis.
 • 16.00 val. iš Atgimimo aikštės gidė Rasa Miuller vokiečių kalba, 1,5 val., senamiestis.
 • 16.30 val. iš Teatro aikštės gidė Meilutė Bungardaitė anglų kalba, 1.5 val., senamiestis
 • 17.00 val. nuo pasukamo tiltelio prie Ryžių malūno gidas Arnold Piklaps lietuvių kalba, 1,5 val., senamiestis.
 • 17.30 val. aikštelė prie Senojo turgaus, šalia „Eurovaistinės“, gidė Anita Špakauskė lietuvių kalba, 1 val. teminė ekskursija „Klaipėdos moterys“.
 • 18.00 val. nuo pasukamo tiltelio prie Ryžių malūno gidė Laurencija Budrytė-Ausiejienė lietuvių kalba, teminė ekskursija „Po Klaipėdą Šekelio keliu“ (naujo autorinio maršruto apie žydų bendruomenę Klaipėdoje pristatymas).

 

P.S. Spaudoje apie renginį:
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/ekskursija-po-miesta-zydu-pedsakais-773393