Visuotinis susirinkimas 2024

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA” (KAGG), ĮMONĖS KODAS 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėda, 2024-01-31 d.  Nr.  01

Klaipėdos apskrities gidų gildijos tarybos pranešimas

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2024 m. vasario 21 d.  vyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Simono Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda

Registracijos pradžia 17.15 val.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
 3. 2023 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
 4. 2020 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Revizoriaus ataskaita.
 6. Pirmininko rinkimai.
 7. Tarybos metams rinkimai.
 8. Revizoriaus rinkimai.
 9. Kiti klausimai:
  1. Dėl įstatų keitimo
  2. Dėl sukauptų lėšų panaudojimo.

Kad susirinkimas vyktų sklandžiau, prašau pagalvoti apie galimas pirmininko ir tarybos narių bei revizoriaus kandidatūras ir drąsiai siūlyti(s).

Taip pat prašau pagalvoti, kokius klausimus dar galėtume ar turėtume apsvarstyti visuotiniame susirinkime. Prašau juos siūlyti, kad galėtume įtraukti į darbotvarkę.

Jeigu nebus kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks 2024 m. vasario 27 dieną.

Susirinkimo vieta: Simono Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda

Registracijos pradžia 17.15 val.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.

 

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė