PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO NARIŲ

ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2020-02-02  Nr.  02

DĖL VISUOTINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. vasario 10 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, pakartotinis visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
  2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
  5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
  6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
  7. Revizoriaus rinkimai.
  8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
  9. Kiti klausimai.

 

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

 

Rasa Miuller,

KAGG pirmininkė