PRANEŠIMAS APIE VISUOTINiO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINio METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2019 -02-02  Nr.  02

DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2019 m. vasario 07 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2018 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2018 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2018, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai:
  1.  KAGG veiklos plano 2019 metams pristatymas.
  2.  Aktyvesnio narių įtraukimo į organizacijos veiklą galimybių svarstymas.
  3.  Kreipimosi į VMI ir Sodrą dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos nuo 2019 metų svarstymas.
  4.  Dėl gidų – KAGG narių – duomenų skelbimo KAGG tinklalapyje.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė