VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA” (KAGG),
Įmonės kodas 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ
ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėda, 2022-01-18 d.  Nr.  01

 

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 

Pranešame, kad 2022 m. vasario 9 d.  vyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Sutinkamai su LR Vyriausybės skelbiamais susibūrimų ribojimais susirinkimas vyks per platformą „zoom“ nuotoliniu būdu. Susirinkimo pradžia 18.00 val. Svarbu: jungtis reikia savo vardu ir pavarde. Fiksuojant dalyvaujančius, turi būti aiškiai atpažįstama, koks asmuo dalyvavo susirinkime. Neturintys galimybės jungtis per platformą „zoom“, iki vasario 7 d. informuoja apie tai KAGG tarybą ir gali atvykti dalyvauti susirinkime tiesiogiai adresu Jūros g.7, Klaipėda. Tokiems KAGG nariams bus privaloma laikytis visų tuo metu galiosiančių LR Vyriausybės priimtų nutarimų dėl pandemijos valdymo ir dalyvavimo renginiuose uždarose patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
  2. 2021 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  3. 2021 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  4. Pirmininko 2022 – 2023 metams rinkimai.
  5. Naujos tarybos 2022 – 2023 metams rinkimai.
  6. Revizoriaus rinkimai.
  7. Kiti klausimai.

 

Prisijungimo prie „zoom“ platformos nuorodą KAGG tarybos narys Arnold Piklaps praneš ne vėliau kaip vasario 7 dieną. KAGG narius, manančius, kad jiems gali reikėti pagalbos jungiantis prie „zoom“ platformos, norint dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, prašome iki 2022 m. vasario 7 dienos apie tai pranešti elektroniniu laišku adresais rassa.miuller@gmail.com ir arnold.piklaps@gmx.de

Kad susirinkimas vyktų sklandžiau, prašau pagalvoti apie galimas pirmininko ir tarybos narių bei revizoriaus kandidatūras ir drąsiai siūlyti(s).

 

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė