VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams 2020-01-09 Nr. 01

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. sausio 30 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
  2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
  4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
  5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
  6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
  7. Revizoriaus rinkimai.
  8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
  9. Kiti klausimai.

Susirinkimo darbotvarkės 9 punktu „kiti klausimai” savo pasiūlymus galite siųsti iki 2020 m. sausio 23 dienos.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

Nesant kvorumui, susirinkimas bus paleistas ir bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas, apie kurį nariai bus informuoti kitu laišku.

KAGG pirmininkė Rasa Miuller,