Informacija

Visuotinis susirinkimas 2024

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA” (KAGG), ĮMONĖS KODAS 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėda, 2024-01-31 d.  Nr.  01

Klaipėdos apskrities gidų gildijos tarybos pranešimas

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2024 m. vasario 21 d.  vyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Simono Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda

Registracijos pradžia 17.15 val.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
 3. 2023 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
 4. 2020 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Revizoriaus ataskaita.
 6. Pirmininko rinkimai.
 7. Tarybos metams rinkimai.
 8. Revizoriaus rinkimai.
 9. Kiti klausimai:
  1. Dėl įstatų keitimo
  2. Dėl sukauptų lėšų panaudojimo.

Kad susirinkimas vyktų sklandžiau, prašau pagalvoti apie galimas pirmininko ir tarybos narių bei revizoriaus kandidatūras ir drąsiai siūlyti(s).

Taip pat prašau pagalvoti, kokius klausimus dar galėtume ar turėtume apsvarstyti visuotiniame susirinkime. Prašau juos siūlyti, kad galėtume įtraukti į darbotvarkę.

Jeigu nebus kvorumo, pakartotinis susirinkimas vyks 2024 m. vasario 27 dieną.

Susirinkimo vieta: Simono Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda

Registracijos pradžia 17.15 val.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.

 

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

Klaipėdos ženklai miesto gatvėse

Klaipėdai 770. Pasivaikščiojimai su Krašto paveldo gidu.

Klaipėdai 770. Paroda ir maršrutas “Klaipėdos ženklai…“

Klaipėda – seniausias Lietuvos miestas, įkurtas 1252 m. Šiais metais Klaipėda švenčia 770 metų jubiliejų. Amžių bėgyje ji matė visko – karų, gaisrų ir potvynių, čia viešpatavo – vokiečiai, prancūzai ir lietuviai, rezidavo net karaliai. Istorijos kryžkelės miestui lėmė netikėtus posūkius. 1945 m. sausį čia beveik neliko čiabuvių – vietinių gyventojų. Atėjo nauji svetimi… Nors praraja tarp dabarties ir praeities jaučiama iki šiol, Klaipėda atlaikė negandas ir galiausiai tapo veržliu, gyvu ir mylimu miestu. Vienintelis šalyje uostamiestis šiandien gali didžiuotis turtinga praeitimi skirtingų kultūrų kryžkelėje ir seniausiu heraldiniu simboliu dabartinėje Lietuvos teritorijoje.

Minint Klaipėdos 770-mečio jubiliejų, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka vykdo projektą „Klaipėdos ženklai ir jų sklaida“, kurį parėmė Klaipėdos miesto savivaldybė.

2022 metų vasarą bibliotekoje buvo surengta paroda „Klaipėdos ženklai“, skirta Klaipėdos gimtadieniui, kuri veiks iki gruodžio 29 d.  Joje pristatyti svarbiausi miesto savitumą atspindintys ženklai – Klaipėdos heraldiniai simboliai, herbo raida bei sklaida. Klaipėdos heraldinio simbolio panaudojimo arealas labai platus: nuo antspaudo iki suvenyro, nuo dokumento iki lėkštės, nuo reklamos iki garbingo apdovanojimo.

Pristatomi objektai saugomi Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (KLAVB) archyvuose, Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (AdM) archyve, Manheimo archyve MARCHIVUM, Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Slaptajame valstybiniame Prūsijos kultūros paveldo archyve Berlyne (GStA PK) bei klaipėdiečių asmeninėse kolekcijose.

Šios parodos inspiracija – naujas Krašto paveldo gido maršrutas „Klaipėdos ženklai miesto gatvėse“. Keliaudami juo sužinosite kokius pastatus puošia ar puošė Klaipėdos herbas, ką reiškia jame vaizduojami ženklai. Jis padės Jums atrasti Klaipėdos herbą ant daugelio objektų: ant vienų jis aiškiai matomas, išryškintas, o kituose – tarsi „paslėptas“. Sekdami herbo „pėdomis“, susipažinsite ir su dalimi miesto istorijos: kaip Klaipėda vystėsi, kodėl jos toks senamiesčio gatvių planas, kada miestas leido savo pinigus, kokių klaipėdiečių pėdos įspaustos miesto grindinyje ir už ką, kada prie Biržos tilto pirmą kartą atsirado informacinis stulpas ir kas jį pastatė. Taip pat sužinosite ir Klaipėdos rotušės bei teatro istoriją. Kviečiame pakeliauti šiuo maršrutu virtualiai http://www.krastogidas.lt/marsrutai/90-klaipedos-zenklai-miesto-gatvese.

VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA” (KAGG),
Įmonės kodas 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ
ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėda, 2022-01-18 d.  Nr.  01

 

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 

Pranešame, kad 2022 m. vasario 9 d.  vyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Sutinkamai su LR Vyriausybės skelbiamais susibūrimų ribojimais susirinkimas vyks per platformą „zoom“ nuotoliniu būdu. Susirinkimo pradžia 18.00 val. Svarbu: jungtis reikia savo vardu ir pavarde. Fiksuojant dalyvaujančius, turi būti aiškiai atpažįstama, koks asmuo dalyvavo susirinkime. Neturintys galimybės jungtis per platformą „zoom“, iki vasario 7 d. informuoja apie tai KAGG tarybą ir gali atvykti dalyvauti susirinkime tiesiogiai adresu Jūros g.7, Klaipėda. Tokiems KAGG nariams bus privaloma laikytis visų tuo metu galiosiančių LR Vyriausybės priimtų nutarimų dėl pandemijos valdymo ir dalyvavimo renginiuose uždarose patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2021 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2021 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Pirmininko 2022 – 2023 metams rinkimai.
 5. Naujos tarybos 2022 – 2023 metams rinkimai.
 6. Revizoriaus rinkimai.
 7. Kiti klausimai.

 

Prisijungimo prie „zoom“ platformos nuorodą KAGG tarybos narys Arnold Piklaps praneš ne vėliau kaip vasario 7 dieną. KAGG narius, manančius, kad jiems gali reikėti pagalbos jungiantis prie „zoom“ platformos, norint dalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu, prašome iki 2022 m. vasario 7 dienos apie tai pranešti elektroniniu laišku adresais rassa.miuller@gmail.com ir arnold.piklaps@gmx.de

Kad susirinkimas vyktų sklandžiau, prašau pagalvoti apie galimas pirmininko ir tarybos narių bei revizoriaus kandidatūras ir drąsiai siūlyti(s).

 

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO NARIŲ

ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2020-02-02  Nr.  02

DĖL VISUOTINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. vasario 10 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, pakartotinis visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
 6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
 7. Revizoriaus rinkimai.
 8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
 9. Kiti klausimai.

 

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

 

Rasa Miuller,

KAGG pirmininkė

VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams 2020-01-09 Nr. 01

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2020 m. sausio 30 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, visuotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2019 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2019 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2019, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Naujos tarybos 2020-2021 metams rinkimai.
 6. Pirmininko 2020-2021 metams rinkimai.
 7. Revizoriaus rinkimai.
 8. Dėl kompensavimo iš dalies ar pilnai tvarkos iš Klaipėdos apskrities gidų gildijos lėšų už kvalifikacijos kėlimo renginius ir/ar keliones nustatymo.
 9. Kiti klausimai.

Susirinkimo darbotvarkės 9 punktu „kiti klausimai” savo pasiūlymus galite siųsti iki 2020 m. sausio 23 dienos.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro patvirtintą, įgaliojimą.

Nesant kvorumui, susirinkimas bus paleistas ir bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas, apie kurį nariai bus informuoti kitu laišku.

KAGG pirmininkė Rasa Miuller,

KAGG darbo planas 2019 metams

Veikla Organizatorius,atsakingas Pastabos
Dalyvavimas Adventure Miuller, V. Matutienė 2019 sausio 25 d.
Mokymai Palangos Gintaro muziejuje R. Makauskienė 2019 sausio 26 d., kovo 2 d.
Metinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas Taryba 2019 vasario 1 d., SDH
Susitikimas su „Sodros“ darbuotojais R. Miuller 2019 vasario 7 d. 16.30 val., SDH
Pranešimas apie Kuršių nerijos materialųjį paveldą (prof. dr. Sebastian Kinder, Tiūbingeno u-tas) R. Miuller 2019 vasario 13 d. 17.30 val.,SDH (vokiečių kalba, be vertimo)
Lankymasis „Švyturio” alaus darykloje Tarptautinės gido dienos proga R. Miuller 2019 vasario 27 d.Planuojama 17.00 val., bus tikslinama, būtina registracija
Pranešimas apie ekonominę Baltijos valstybių situaciją, dr. Daiva Labanauskaitė R. Miuller 2019 m. kovo 6 d., 17.30 val. SDH (bus tikslinama)
Paskaita apie bauhauzą R. Miuller 2019 kovo 23 d. 9.00 val., SDH
Infodiena KNNP R. Miuller 2019 balandžio 12 d.
Lankymasis Lietuvos jūrų muziejuje, nepatvirtinta Loreta Rimkienė Ar aktualu? Kas konkrečiai?
Lankymasis įskaitinėse ekskursijose, bendradarbiaujant su Klaipėdos TIC Taryba Pagal poreikį.
Kelionė į Kaliningrado sritį Ingrida Pociutė Gegužės 3-5 d.
Tarptautinė turizmo diena, ekskursijos miestiečiams visuomeniniais pagrindais bendradarbiaujant su Klaipėdos TIC Taryba 2019 m. rugsėjo 27 d.
Žygis Aukštumalos pelke R. Miuller 2019 m. spalio mėn. Pagal gamtines sąlygas
KAGG eglutės puošimas eglučių kiemelio šventėje Daiva Statkuvienė 2019 m. gruodžio 6 d.
Advento/Kalėdų šventė Daiva Statkuvienė Gruodžio ???
Bendradarbiavimas su Simonaitytės biblioteka Taryba Nemokamos ekskursijos, nauji maršrutai, ekskursijos
Dalyvavimas LGS bei Turizmo departamento organizuojamuose renginiuose ir/ar mokymuose Taryba Pagal
Birutės Mockuvienės fotografijų parodos pristatymas įvairiose erdvėse, reklamuojant Gido profesiją ir KAGG veiklą Taryba Gido dienos proga – I. Simonaitytės bibliotekoje.

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINiO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE VISUOTINio METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ
Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2019 -02-02  Nr.  02

DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2019 m. vasario 07 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2018 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2018 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2018, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai:
  1.  KAGG veiklos plano 2019 metams pristatymas.
  2.  Aktyvesnio narių įtraukimo į organizacijos veiklą galimybių svarstymas.
  3.  Kreipimosi į VMI ir Sodrą dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos nuo 2019 metų svarstymas.
  4.  Dėl gidų – KAGG narių – duomenų skelbimo KAGG tinklalapyje.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINio METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams                          2019 -01-12  Nr.  01

 

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2019 m. vasario 01 d. Simono Dacho namuose adresu  Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.30 val.       Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 17.00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
 2. 2018 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 3. 2018 metų finansinės veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
 4. Revizoriaus ataskaita už 2018, ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai:
  1. KAGG veiklos plano 2019 metams pristatymas.
  2. Aktyvesnio narių įtraukimo į organizacijos veiklą galimybių svarstymas.
  3. Kreipimosi į VMI ir Sodrą dėl pasikeitusios mokestinės aplinkos nuo 2019 metų svarstymas.
  4. Dėl gidų – KAGG narių – duomenų skelbimo KAGG tinklalapyje.

Susirinkimo darbotvarkės 5 punktu „kiti klausimai” savo pasiūlymus galite siųsti iki š.m. sausio 28 dienos.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

 

Rasa Miuller,

KAGG pirmininkė

Tarptautinė Gido diena

Su malonumu noriu pranešti, kad šiemet vėl kviesime susiburti KAGG narius ir kartu švęsti Tarptautinę gido dieną.

Šventės laikas – vasario 24 d. 18 val.

Šventės vieta – S.Dacho namai, Jūros g. 7, Klaipėda.

Šventėje tradiciškai bus skelbiami ir apdovanojami “Gidas 2016” nominacijų laureatai.

Labai kviečiame prisidėti, išsakyti savo nuomonę, siūlyti nominacijas ir kandidatus nominacijoms.

Tradiciškai kviestume siūlyti kandidatus į šias nominacijas:

 1. Metų debiutą – ne ilgiau kaip 3 m. dirbantį gidą.
 2. Gidą nestandartą –  vedantį temines, netradicines ekskursijas
 3. Laukiame ir jūsų nuomonių – ką siūlytumėte pagerbti už nuopelnus gido profesijai.

Gal būt turite savo pasiūlymų dėl pačių nominacijų ir kandidatų – siųskite juos.

Taip pat kviestume prisiminti praėjusius metus ir išskirti įvykius, kurie buvo svarbus mums, gidams, miesto, krašto turizmui – kas jūsų nuomone pernai buvo metų įvykiu, metų praradimu, o gal reikšmingu posūkiu.

Foto konkursas

Taip pat ragintume dalyvauti foto konkurse – pasirauskitei savo nuotraukų archyvuose ir siųskite  fotografijas kuriose užfiksuotos gidų darbo akimirkos ir/ar  jų turistai.

Kokurso nugalėtojų laukia prizai –  siurprizai.

Nuotraukų ir pasiūlymų lauksime iki vasario 17 d.

Fotografijas ir pasiūlymus siųskite adresu ilonakabosyte@gmail.com

KAGG tarybos vardu
Ilona Kabošytė

Klaipėdos apskrities gidų gildijos (KAGG) iniciatyva – šventinė eglutė I.Simonaitytės bibliotekos kiemelyje

Artėjant gražiausioms metų šventėms Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka surengė kasmetinę akciją – atidarė kalėdinių eglučių kiemą. Biblioteka ir KAGG yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, tad gidai, kaip partneriai, prisidėjo prie šios gražios akcijos ir papuošė tipišką gidų eglutę. Ant jos puikavosi įvairių šalių vėliavos ir šventiniai pasveikinimai tų šalių kalbomis – taip norėta pažymėti atvykusių turistų statistiką Klaipėdoje. Visą mėnesį 20 eglučių puošė bibliotekos kiemelį ir kvietė praeivius užsukti bei jomis pasigrožėti. Akciją vainikavo Trijų Karalių dieną surengtas padėkos vakaras eglučių kūrėjams bei partneriams.

 

Apie mus irgi rašo: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/egluciu-kurejams-padekos-790663

Mūsų eglute galima buvo pasigrožėti ir virtualioje bibliotekos Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/simonaitytesbiblioteka/photos/a.162057302955.117724.161483832955/10154302750637956/?type=3&theater