PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”
PRANEŠIMAS APIE PAKAROTINIO VISUOTINIO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams
2016 -02-01  Nr.  02

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2017 m. balandžio 20 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Smiltelės g. 20-27, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.00 val.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 16.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai,
2. 2016 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas,
3. 2016 metų finansinės veiklos ataskaita, revizoriaus ataskaita, finansinės ataskaitos tvirtinimas,
4. Kiti klausimai.

Vykdami į susirinkimą, turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

Post Media Link

Arnold Piklaps