KAGG
KAGG
Klaipėdos apskritis
Klaipėdos apskritis
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė
Neringos savivaldybė
Neringos savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė

Yearly Archives: 2018

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

įmonės kodas 193432820

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO METINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams
2018 -02-28  Nr.  02

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2018 m. kovo 15 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.15 val.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 16.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  2. 2017 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2017 metų finansinės veiklos ataskaita, revizoriaus ataskaita. Finansinės ataskaitos tvirtinimas,
  4. Naujos tarybos 2018-2019 metams rinkimai.
  5. Pirmininko 2018-2019 metams rinkimai.
  6. Iždininko 2018-2019 metams rinkimai.
  7. Revizoriaus 2018-2019 metams rinkimai.
  8. Dėl stojimo ir metinio nario mokesčio peržiūrėjimo.
  9. Kiti klausimai.

Vykdami į susirinkimą, turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS APSKRITIES GIDŲ GILDIJA”

įmonės kodas 193432820

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO METINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO
NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Klaipėdos apskrities gidų gildijos nariams
2018 -02-07  Nr.  01

DĖL VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad 2018 m. vasario 27 d. Simono Dacho namuose adresu Jūros g. 7, Klaipėda, įvyks Klaipėdos apskrities gidų gildijos, kodas 193432820, registracijos adresas Jūros g. 7, Klaipėda, visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 17.15 val.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 16.45 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
2. 2017 metų veiklos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
3. 2017 metų finansinės veiklos ataskaita, revizoriaus ataskaita, finansinės ataskaitos tvirtinimas.
4. Naujos tarybos 2018-2019 metams rinkimai.
5. Pirmininko 2018-2019 metams rinkimai.
6. Iždininko 2018-2019 metams rinkimai.
7. Revizoriaus 2018-2019 metams rinkimai.
8. Dėl stojimo ir metinio nario mokesčio peržiūrėjimo.
9. Kiti klausimai.

Vykdami į susirinkimą, turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka, tai yra notaro, patvirtintą įgaliojimą.

Rasa Miuller,
KAGG pirmininkė